Gå till innehållet

Sök radiostipendier!

11 oktober, 2017 Dags att söka radiostipendier! Stipendierna kan sökas av verksamma inom Sveriges Radio och administreras av Sveriges Författarförbund. Medlen kommer från Copyswedeersättningar för vidaresändning av radiokanaler. För vidare information, klicka här!