Klicka här för att logga in på ”Mina sidor”.

Deklarationsråden finns under fliken Dokument > Deklaration och skatt > 2017.

Önskar du ett exemplar i pappersform, vänligen kontakta kansliet (sff@sff.info, 08-545 132 00)