Författarförbundet arbetar med ekonomiska, juridiska och sociala frågor som rör det litterära yrkesutövandet. Vi bevakar medlemmarnas ekonomiska och ideella intressen och erbjuder en plattform för utbyte av erfarenheter mellan författare och översättare.

Rådgivning

 • Som medlem har du rätt till juridisk rådgivning. Rådgivningen är begränsad till de frågor som rör näringen – yrkesutövningen för författare och översättare.
 • Vi ger också råd i arvodesfrågor.

Kurser och seminarier

 • Rabatterade och kostnadsfria kurser och seminarier.

Medlemsutskick

 • Tidskriften Författaren som utkommer med fyra nummer per år.
 • Löpande medlemsutskick via e-post med information om förbundets kommande aktiviteter, aktuella stipendier, sektionernas medlemsmöten och andra evenemang.

Deklarationsråd

 • Gratis deklarationskurs och deklarationsråd varje år.

Stipendier

Runmarö i Stockholms skärgård
Ariane Wahlgrens hus i Aten
Kavalla, Grekland
Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike
Henning Mankells hus, Sveg, Härjedalen

Författarförbundets understödsfonder.

Stuguthyrning

Bokmässan i Göteborg

 • Fritt inträde på Bok- & Biblioteksmässan mot uppvisande av medlemskort.
 • Rabatt på seminariekort.

Försäkringar

 • Möjlighet att teckna försäkringar specifika för författare och översättare.

Medlemsrabatter

 • Tidskrifter, hotell, friskvård och annat.

Sektionsgemenskap

 • Skönlitterära sektionen, fackförfattarsektionen Minerva, Barn- och ungdomslitterära sektionen BULT och Översättarsektionen ordnar medlemsmöten med föreläsningar och mingel, kurser samt andra sektionsspecifika aktiviteter.

Engagemang som förtroendevald

 • Möjlighet att engagera sig i olika styrelser, utskott och arbetsgrupper. Författarförbundet har förtroendevalda representanter i en mängd olika sammanhang, till exempel sektionernas egna styrelser, biblioteksrådet, redaktionsrådet för Författaren, fackreferensgrupper för Sveriges författarfond, stipendienämnder, internationella samarbetsorganisationer och delegationsresor utomlands.

Förbundsstämma

 • Möjlighet att delta och rösta på årsstämman.