Medlemmar kan logga in på e-matrikeln (medlemsförteckningen) på Författarförbundets medlemssidor med hjälp av sina personliga inloggningsuppgifter.