Stadgar för Sveriges Författarförbund (PDF)

antagna den 14.12.1970

och ändrade genom stämmobeslut den 20.11.1971, 3.3.1973, 24.11.1973, 22.11.1975, 15.5.1976, 14.5.1977, 26.11.1977, 25.11.1978, 12.5.1979, 24.11.1979, 31.5.1980, 16.5.1981, 15.5.1982, 28.5.1983, 26.5.1984, 24.5.1986, 25.5.1991,13.11.99, 20.11.04, 21.04.07, 26.04.08, 16.05.09, 11.05.12, 09.05.2015 och 21.05.2016.