Sveriges Författarförbund har ett antal arvodesrekommendationer angående arvoden och villkor i övrigt för olika uppdrag. Alla rekommendationer är uppräknade år 2013.

Mallar för att skicka räkningar och faktura finns tillgängliga för medlemmar genom att logga in på Författarförbundets ”Mina sidor”.