Sveriges Författarförbunds arvodesrekommendationer är så kallade minimirekommendationer – det lägst tänkbara arvodet. En översyn av arvodena har gjorts under hösten 2017.

Mallar för att skicka räkningar och faktura finns tillgängliga för medlemmar genom att logga in på Författarförbundets ”Mina sidor”.