Vad är ett framträdande?

Ett uppdrag som innebär ett offentligt framträdande på till exempel bibliotek, skola, förskola, konferens, institution eller litteraturfestival där du som författare eller översättare är anlitad i ditt yrke som just författare respektive översättare. Arvodet är baserat på ett individuellt uppdrag som är tillfälligt.

Minimiarvode:

Lägst 2 800 kronor för framträdanden upp till 15 min (höjs från 1 januari 2019 till 3 000 kronor)
Lägst 6 000 kronor för framträdanden upp till 2 timmar (höjs från 1 januari 2019 till 7 500 kronor)

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 750 kronor per påbörjad timme.

Tillkommande:

Tänk på att komma överens om ersättning för resa och eventuellt logi och reseersättning.

Anmärkningar:

Utgångspunkten i rekommendationerna är fakturerade uppdrag, det vill säga när uppdraget utförs av en egenföretagare med F-skatt. Arvodet för dem som har A-skatt minskas med de sociala avgifterna och preliminärskatten.

Moms:

Föredrag – om framförandet i huvudsak består av annat än läsning av egen text, till exempel ett föredrag i ett visst ämne, ska 25 % moms läggas på.
Recitation – ingen moms ska läggas på om framträdandet i huvudsak består av läsning av egen text.
Skola/utbildningsväsende – ingen moms ska läggas på om framträdandet utförs som en del av undervisning i allmän skola (vanlig klassundervisning). Om uppdragsgivaren däremot bedriver kommersiell utbildning, det vill säga tar betalt av deltagarna/eleverna, gäller de vanliga momsreglerna.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet” (RSV 562) (www.skatteverket.se).

Framträdande i skola:

Vad gäller framträdanden i skolor hänvisas till Författarcentrums rekommendationer www.forfattarcentrum.se