Minimirekommendation att gälla för år 2013 beträffande arvoden för författares medverkan i skrivarcirklar, författarverkstäder med mera, varav åtskillnad görs mellan:

  • För arbete som vanlig cirkelledare utgår arvode enligt studieförbundens avtal
  • För kvalificerad författarmedverkan i skrivarcirklar och dylikt (i regel 20 studietimmar) bör utgå ett arvode om lägst 750 kr (571 kr exkl sociala avgifter) per studietimme. I arvodet är inräknat tid för planering, inläsning m m.
  • För författares medverkan som expert utgår en minimiersättning om 6 000 kr (4 566 kr exkl sociala avgifter). Dessa 6 000 kronor inkluderar medverkan i högst två timmar samt förberedelser, inläsning m m. För ytterligare medverkan utgår 750 kr per timme (571 kr exkl sociala avgifter).

Anmärkningar

Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Beloppen inom parentes avser A-skattare.

Moms tillkommer för den som redovisar moms. Momssatsen är i regel 25 % för arbetsinsatsen inom uppdraget, dvs på arbetsersättning. Om uppdraget är tänkt att utmynna i ett verk (en bok, en artikel, en broschyr etc) är momssatsen 6 % för upplåtelse av upphovsrätten till verket. Om den avtalade ersättningen för verket inte är separerad från arbetsersättningen, dvs parterna har avtalat om en klumpsumma, styrs momssatsen av vad uppdraget huvudsakligen innefattat. Om arbetsinsatsen utgjort det huvudsakliga uppdraget gäller 25 % moms. Om upplåtelse av upphovsrätten till verket utgör den huvudsakliga delen av avtalet gäller 6 % moms.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet”.

(Rekommendationen reviderades av Sveriges Författarförbunds styrelse i november 2012)