ordetsvarde2016

Att betala för det man beställer eller tänker använda bör vara en självklarhet. Det gäller i andra branscher och borde vara kutym även i bokbranschen. Ordet är fritt, men inte gratis.

Berätta om dina erfarenheter, använd oss som bollplank i en diskussion om ett uppdrag, be oss förklara för en arrangör varför gratis inte fungerar. Du når oss på ordetsvarde@forfattarforbundet.se.