Som medlem i Sveriges Författarförbund kan du vända dig till oss för att få rådgivning i bland annat avtalsrättsliga och upphovsrättsliga frågor. Det mesta av den juridiska rådgivningen ingår i din medlemsavgift, men utöver det kan vi nu erbjuda tjänster som exempelvis processhjälp till ett mycket fördelaktigt medlemspris.

Ingår i medlemsavgiften

  • Granskning av avtalsförslag
  • Enklare juridisk rådgivning
  • Enklare representation eller förhandling gentemot förlag

Tilläggstjänster (mot timtaxa)

  • Rådgivning i upphovsrättsliga och avtalsrättsliga tolknings- och tvistefrågor
  • Rådgivning i andra juridiska yrkesfrågor
  • Upprättande av avtal
  • Enskilda förhandlingar
  • Tvistelösning eller processhjälp

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller skicka e-post (juridik@sff.info).

Rådgivning till debutanter

För dig som är debutant och alltså ännu inte kan ansöka om medlemskap har Sveriges Författarförbund, förutom guiden på hemsidan ”Råd till debutanter”, en granskningsservice. När du har fått ett konkret avtalsförslag från ett förlag eller ett annat medieföretag är du välkommen att skicka in det till oss. Vi kan hjälpa till att granska avtalsvillkoren.

För att kunna granska avtal behöver vi en kopia. Skicka en kopia på ditt avtal till:

Sveriges Författarförbund
Att: Juridiska avdelningen
Box 3157
103 63 Stockholm

Du kan också skanna in avtalet och maila till Författarförbundets juridiska avdelning (juridik@sff.info).

Juridiska avdelningen inte har möjlighet att svara omgående, hör av dig i god tid.