Yrkesverksamma författare och översättare är skatterättsligt att betrakta som näringsidkare. Sveriges Författarförbund lägger ned ett omfattande arbete på att försöka förbättra situationen för de litterära yrkesutövarna vad gäller skatter och sociala avgifter. Däremot har Författarförbundet inte möjlighet att inom ramen för medlemsservicen ge råd i frågor som gäller författare och översättare som privatpersoner, exempelvis frågor om sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning etc. Författar har heller ingen a-kassa. Ta istället kontakt med Försäkringskassan och din a-kassa direkt.

Besök även Konstnärsnämndens webbsida ”Konstnärsguiden”. Konstnärsnämndens guide som berör konstnärers (inom alla konstområden) villkor i trygghets- och skattesystemen.

Skatt- och deklarationsservice

Medlemmar i Författarförbundet kan få hjälp med att upprätta självdeklaration av redovisningskonsulter och har tillgång till deklarationsråd. Varje år har medlemmarna också möjlighet att delta i en deklarationskurs.

En lista över rekommenderade redovisningskonsulter samt deklarationsråd finns att hämta genom att logga in på ”Mina sidor”. Här finns även en lista över aktuella belopp- och procentsatser vad gäller skatt.

Nya momsregler från 2013

Regeringen har föreslagit nya redovisningsregler, som gäller de flesta som redovisar moms på helår. Momsen ska redovisas i en separat skattedeklaration och inte längre i inkomstdeklarationen. Momsen ingår inte längre i F-skatten. Nya datum för momsredovisning och inbetalning gäller.

Ändringarna gäller dig som uppfyller samtliga av följande villkor:
•    Du redovisar moms för helår
•    Du ska lämna inkomstdeklaration
•    Du handlar inte med andra EU-länder

Om du inte uppfyller villkoren ska momsen redovisas i en momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång.

Enskilda näringsidkare
Om du uppfyller villkoren, ska moms redovisas senast den 12 maj året efter beskattningsåret. Om du har deklarationshjälp kan du få anstånd (byråanstånd) med att deklarera och betala momsen senare, fram till den 26 juni. Inkomstdeklarationen ska, precis som förut, lämnas senast 2 maj varje år.

Juridiska personer
Handelsbolag påverkas inte av förändringarna. Momsdeklaration och betalning ska fortfarande lämnas senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. Övriga juridiska personer, som uppfyller villkoren, har fått nya datum för att redovisa och betala momsen. Datum för momsdeklaration beror på bokslutsdatum och om momsdeklarationen lämnas på papper eller elektroniskt.

F-skatten
Tänk på att momsen inte längre ingår i din F-skatt. Momsen ska istället betalas in i samband med att momsdeklarationen skickas in. Vi rekommenderar att du tittar på hur mycket moms som ingår i din f-skatt, till exempel genom att gå igenom din senaste slutskattsedel och se hur mycket som är moms och hur mycket som är andra skatter.  Du kan behöva jämka din f-skatt.

Läs mer om moms inom kulturområdet på Skatteverkets hemsida.