Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk samt skyddar verket och upphovsmannen mot intrång i denna rätt. I Sverige finns inget formkrav för upphovsrätten. Den tillhör upphovsmannen, det vill säga, den person som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk, och uppkommer automatiskt i och med att verket skapas. Upphovsrätt kan således inte registreras.