Dags att söka radiostipendier! Stipendierna kan sökas av verksamma inom Sveriges Radio och administreras av Sveriges Författarförbund. Medlen kommer från Copyswedeersättningar för vidaresändning av radiokanaler. För vidare information, klicka här!