Åke Holmberg (”Ture Sventon”) testamenterade avkastningen av sina framtida upphovsrättsersättningar till en stipendiefond som fick namnet Stiftelsen Åke och Vera Holmbergs stipendiefond. Stiftelsens ändamål är att bereda barn- och ungdomsboksförfattare samt översättare möjlighet att vistas i de nordiska länderna för förkovran, studier eller för att vinna arbetsro.

Stipendiebeloppen motsvarar kostnad för resa samt cirka en månads vistelse på något av de nordiska författarhusen. Utdelningsbeslut fattas av en särskild jury.

Vanligtvis utlyses dessa stipendier om våren. När stipendierna är aktuella att söka skickar Sveriges Författarförbund information om detta till medlemmarna.