Gå till innehållet

Elin Wägners Lilla Björka

superminiutropSista ansökningsdag för stipendiet är den 16 april 2017.

Elin Wägners Lilla Björka ligger i Berg. En liten kyrkby belägen 3 mil norr om Växjö och 1,5 mil söder om Lammhult.

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägnersällskapet har ett stipendium för boende fyra veckor på Lilla Björka för dig som skriver eller forskar i Elin Wägners anda inom områdena jämställdhet, fred eller miljö. Till detta kommer en stipendiesumma på 15 000 kr.

Syftet med stipendiet är att under en månad ge möjlighet att kunna ägna sig åt att förbereda, genomföra eller färdigställa sin bok, avhandling eller artikel i en både stimulerande och rofylld miljö.

För mer information besök Lilla Björkas hemsida.