superminiutropAnsökningsperioden är 1 september till 1 oktober 2017.

 

Sveriges Författarförbund utlyser stipendier ur Författarnas kopieringsfond.
Stipendiemedlen utgörs av kopieringsersättning från skola och högskola och grundförutsättningen för stipendium är att verket ska vara möjligt att kopiera för undervisningsändamål.

Ansökan ska göras på särskild blankett, som kan fyllas i digitalt, laddas ner här eller beställas från Författarförbundets kansli på 08-545 132 00 eller fotokop@sff.info

Digital ansökan via denna länk https://movits.sff.info/kopieringsfonden (medlemmar behöver logga in för att kunna se tidigare ifyllda uppgifter)

För ansökningsblankett för utskrift vänligen klicka här.
Anvisningar kan läsas här.

Problem med pdf-blanketten? Blanketten ska öppnas i Adobe för att visas på rätt sätt. Ladda ner den senaste versionen av Adobe Reader.

Ansökan ska vara poststämplad, inskickad eller lämnad till kansliet senast 1 oktober. Vi tar inte emot ansökningar per e-post.

Författarnas kopieringsfond
c/o Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

Besöksadress:
Drottninggatan 88 B, Stockholm

Författarnas kopieringsfond är en stipendienämnd inom Sveriges Författarförbund som har till uppgift att bland enskilda upphovsmän utlysa och fördela medel avseende ersättning för skolornas, högskolornas och universitetens kopiering ur litterära verk. Stipendiemedlen erhåller Sveriges Författarförbund genom den upphovsrättsliga förvaltningsorganisationen Bonus Copyright Access. Stipendierna är skattefria hos mottagaren.

Vem kan söka kopieringsstipendier?

Berättigade att söka stipendier ur Författarnas kopieringsfond är författare och översättare av skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur – det vill säga den så kallade allmänlitteraturen (inklusive kulturjournalistik) – samt författare och översättare av utgivna dramatiska verk vilkas verk kan ha kopierats i undervisningsverksamhet i universitet, högskola eller skola i Sverige.

Läromedelsförfattare hänvisas till Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Läromedelsförfattares Förbund hanterar ersättningen för kopiering ur läromedel.

Illustratörer och grafiska formgivare hänvisas till Svenska Tecknare, som också delar ut kopieringsstipendier.