superminiutropStipendieperioden är öppen 1 september till 1 oktober 2018

 

Författarnas kopieringsfond är en stipendienämnd inom Sveriges Författarförbund som har till uppgift att bland enskilda upphovsmän utlysa och fördela medel avseende ersättning för skolornas, högskolornas och universitetens kopiering ur litterära verk. Stipendiemedlen erhåller Sveriges Författarförbund genom den upphovsrättsliga förvaltningsorganisationen Bonus Copyright Access. Stipendierna är skattefria hos mottagaren.

Vem kan söka kopieringsstipendier?

Berättigade att söka stipendier ur Författarnas kopieringsfond är författare och översättare av skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur – det vill säga den så kallade allmänlitteraturen (inklusive kulturjournalistik) – samt författare och översättare av utgivna dramatiska verk vilkas verk kan ha kopierats i undervisningsverksamhet i universitet, högskola eller skola i Sverige.

Läromedelsförfattare hänvisas till Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Läromedelsförfattares Förbund hanterar ersättningen för kopiering ur läromedel.

Illustratörer och grafiska formgivare hänvisas till Svenska Tecknare, som också delar ut kopieringsstipendier.