Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond för Invandrarförfattare utlyser stipendium vartannat år. Stipendiet kan sökas av behövande författare som invandrat till Sverige och som påbörjat ett författarskap i Sverige. År 2014 delades tre stipendier á 50 000 kr ut.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av behövande och verksamma författare som invandrat till Sverige. För att juryn skall kunna behandla ansökningarna så rättvist som möjligt krävs texter på svenska, i original eller översättning.

Ansökan och åberopade verk

Ansökan ska göras på särskild blankett. Blanketten går att ladda ner nedan eller skickas efter från Författarförbundets kansli. Blanketten går att fylla på din dator men måste sedan skrivas ut och undertecknas innan du sänder in den. Sänd inte in några böcker eller annan produktion – om behov finns kommer juryn begära dessa vid senare tillfälle.

Ansökningsperioden för 2016 är över. Håll utkik på Författarförbundets hemsida efter nästa ansökningstillfälle!

Beslut

Sista ansökningsdatum för 2016 års stipendier är den 29 februari 2016.
Beslut om årets stipendieutdelning tas den 15 augusti. Därefter meddelas samtliga sökande.

Kontakt

För frågor kontakta Sveriges Författarförbunds kansli på telefonnummer 08-545 132 00 eller via e-post.

Styrelse

Karl Lindqvist

Karin Sohlgren

Stefan de Vylder

Janina Orlov