superminiutropNästa ansökningsperiod öppnar våren 2020.

Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond för Invandrarförfattare utlyser stipendium vartannat år. Stipendiet kan sökas av behövande författare som invandrat till Sverige och som påbörjat ett författarskap i Sverige.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av behövande och verksamma författare som invandrat till Sverige. För att juryn skall kunna behandla ansökningarna så rättvist som möjligt krävs texter på svenska, i original eller översättning.

Ansökan och åberopade verk

Ansökan ska göras på särskild blankett. Blanketten går att ladda ner nedan eller skickas efter från Författarförbundets kansli. Blanketten går att fylla i på din dator men måste sedan skrivas ut och undertecknas innan du sänder in den. Sänd inte in några böcker eller annan produktion – om behov finns kommer juryn begära dessa vid senare tillfälle.

Ansökningsblankett 2018 (pdf)

Kontakt

För frågor kontakta Sveriges Författarförbunds kansli (08-545 132 00) eller skicka ett e-post (info@forfattarforbundet.se).