superminiutropAnsökningsperioden 2016 är över. Håll utkik på fortfattarforbundet.se efter nästa ansökningstillfälle.

Punktstipendier från Sveriges Författarförbund. Beloppen varierar och fördelas av en jury tillsatt av Författarförbundets styrelse. Medlen kommer från Copyswede-ersättningar från åren 2005-2011 och avser kopiering av radioprogram i public service och reklamradio.

Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovsmän såsom skön-, fack- och barn och ungdomsförfattare samt litterära översättare. Har du medverkat i eller ditt verk nyttjats i radio under angiven tidsperiod, är du behörig att ansöka om radiokopieringsstipendium. Dramatiska verk omfattas inte. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.