superminiutropHär kommer nästa ansökningsperiod att meddelas

 

Radiostipendier kan sökas av verksamma inom Sveriges Radio och administreras av Sveriges Författarförbund. Medlen kommer från Copyswedeersättningar för vidaresändning av radiokanaler.

Berättigade att söka stipendium är alla fritt arbetande litterära upphovsmän såsom skön-, fack- och barn- och ungdomsförfattare, översättare, kulturskribenter och journalister vilkas texter eller egna radioinslag sänts i Sveriges Radio (P1, P2, P3, P4) under det senaste året. Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som fast anställd eller projektanställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.