Karin och Gösta Rittners stipendiefond

Stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond har till ändamål att genom stipendier till studerande ungdom, författare och konstnärer främja deras utbildning. Resestipendium ur Karin och Gösta Rittners fond utlyses vartannat år enligt stiftelsens stadgar, till yngre, lovande författare.

Stipendiet ska användas till en studieresa. Stipendiaten ska efter resan avge utförlig berättelse om sin resa till stiftelsens styrelse.

Sveriges Författarförbund har att till stiftelsens styrelse lägga fram minst tre nomineringar. Stiftelsens styrelse fattar slutgiltigt beslut om stipendieutdelning.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsperioden för 2016 är över.