superminiutropSista ansökningsdatum är 8 juni. Besked kommer i slutet av augusti via e-post.

Styrelsen för stiftelsen Villa Vingarnas fond har beslutat att utlysa fem stycken stipendier avsedda att helt eller delvis finansiera hyreskostnaden för mottagarens arbetsrum i tre år.

  • Stipendier ur fonden ska enligt stadgarna gå till förtjänta svenska författare, i behov därav.
  • Stipendiet innebär att stiftelsen ger ett bidrag motsvarande hyran för ditt arbetsrum (dock max 3000 kr/mån) i tre år.
  • Du som söker ska antingen ha ett befintligt arbetsrum, eller vara beredd att hyra ett arbetsrum inom ca tre månader efter tilldelat stipendium.
  • Stipendiet utbetalas mot uppvisande av hyreskontrakt eller hyresavi. Stiftelsen kan tyvärr inte bistå med förmedling av lämpliga arbetsrum utan det åligger stipendiaten.
  • Rummet kan ligga var som helst i Sverige, men kan inte ligga i den sökandes/sökandens familjs bostad (där sökande har sin hemvist) eller i annan egen fastighet (t ex sommarstuga).

Klicka här för att nå den digitala medlemsansökan (Författarförbundets medlemssidor)

 

Du kan också skriva ut blanketten här (PDF), och skicka per post till:

Stiftelsen Villa Vingarnas fond
C/O Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

Blanketten ska vara poststämplad senast den 8 juni.

För ytterligare information, kontakta info@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00