Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 20 augusti – 20 september 2017 arbetsstipendier ur författarfonden.

Sveriges författarfond (som inte är samma organisation som Sveriges Författarförbund) har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella ersättningar (statistiskt beräknade eller särskilda författar- och översättarpenningar), dels i form av olika typer av bidrag och stipendier till upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer.

Utöver biblioteksersättningen fördelar författarfonden också olika statliga stöd och bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker. När det gäller författare och översättare utgör dessa bidrag och stöd mindre komplement till de ersättningar och stipendier som fördelas ur biblioteksersättningen.

Fullständig information om Författarfondens stipendier och ansökningstider finns på Sveriges författarfonds hemsida.