superminiutropHär kommer nästa ansökningsperiod att meddelas

 

Om du har medverkat i eller ditt verk nyttjats i särskilda kanaler kan du ansöka om TV-stipendier. Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund utlyser gemensamt ett antal punktstipendier.

Beloppen varierar och fördelas av en jury med ett maxbelopp om 50 000 kronor per stipendiat. Medlen kommer från Copyswede-ersättningar från åren 2012-2014 och avser kopiering i andra kanaler än SVT 1 och 2, TV3, TV4 och Kanal 5. Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovspersoner såsom skön-, fack- och barn och ungdomsförfattare, läromedelsförfattare samt översättare inom nämnda litteraturområden.