superminiutropNu kan du ansöka om understödsfonder för 2017. Klicka här för mer information!

Ur stiftelser som Sveriges Författarförbund förvaltar utdelas årligen mindre stipendier och understöd till behövande medlemmar. Vanligtvis utlyses dessa om våren. När stipendierna är aktuella att söka skickar Sveriges Författarförbund information om detta till medlemmarna. Utlysningarna publiceras också här på hemsidan.