Ur stiftelser som Sveriges Författarförbund förvaltar utdelas årligen mindre stipendier och understöd till behövande medlemmar. Vanligtvis utlyses dessa om våren. När stipendierna är aktuella att söka skickar Sveriges Författarförbund information om detta till medlemmarna. Utlysningarna publiceras också här på hemsidan.

Ansökningsperioden är över. Håll utkik på Författarförbundets hemsida efter nästa ansökningstillfälle!