superminiutropAnsökningsperioden 2016 är över. Håll utkik på fortfattarforbundet.se efter nästa ansökningstillfälle.

Ur stiftelser som Sveriges Författarförbund förvaltar utdelas årligen mindre stipendier och understöd till behövande medlemmar. Vanligtvis utlyses dessa om våren. När stipendierna är aktuella att söka skickar Sveriges Författarförbund information om detta till medlemmarna. Utlysningarna publiceras också här på hemsidan.