superminiutropAnsökningsperioden är öppen! Ansökningarna ska ha inkommit till kansliet senast den 19 april 2018.

Ur stiftelser som Sveriges Författarförbund förvaltar utdelas årligen mindre stipendier och understöd till behövande medlemmar. Vanligtvis utlyses dessa om våren. När stipendierna är aktuella att söka skickar Sveriges Författarförbund information om detta till medlemmarna. Utlysningarna publiceras också här på hemsidan.

Dagmar och Henning Billstrands fond (endast medlemmar kan söka)

Fonden utlyser stipendier om totalt 10 000 kr till att främja vård av behövande ålderstigna eller behövande sjuka medlemmar.

Astrid och Karl Otto Zamores understödsfond (endast medlemmar kan söka)

Fonden utlyser stipendier om totalt 40 000 kr till äldre, behövande medlemmar, företrädesvis till ungdomsboksförfattare och översättare.

Imber Nordin-Grips understödsfond (endast medlemmar kan söka)

Fonden utlyser stipendier om totalt 40 000 kr till äldre författarinnor som genom sjukdom eller andra svårigheter är i behov av hjälp.

Beslut om bidrag ur ovanstående stiftelser och fonder fattas av förbundsstyrelsen.

Stiftelsen Sveriges Författarförbunds Jubileumsfond utlyser stipendier om totalt 19 000 kr till svenska författare som till följd av bristande publiceringsmöjligheter, sjukdom, arbetslöshet, avtagande krafter eller hög ålder har ekonomiska svårigheter. Beslut om bidrag fattas av Jubileumsfondens styrelse.